Celtnieciba

Celtniecība

Mūsu uzņēmums palīdzēs Jums:

● Izvēlēties Jums atbilstošu būves tipu. (Angāri, fermas, barības krātuves, kūtsmēslu krātuves, kaltes, graudu torņi - būvniecība un rekonstrukcija)
● Ekonomiski pamatot izvēli, kas vislabāk atbilst Jūsu situācijai.
● Izstrādāsim būvprojektu.
● Uzbūvēsim Jūsu lauksaimniecības būvi ar visu aprīkojumu (mēslu transportieri, dzirdnes, aizgaldi, piena slaukšanas iekārtas, veterinārās iekārtas, graudu kaltes .... u. c. )
● Palīdzēsim izvēlēties un noformēt piemērotāko līzinga/kredīta piedāvājumu tieši Jūsu situācijā.
● ES struktūrfondu līdzekļu piesaistes iespējamība - dokumentācija.
● Citi juridiskie pakalpojumi - tajā skaitā būvniecības dokumentācija, atļaujas, saskaņošana.
Individuāla pieeja katram klientam.

Būvju tipi

buvjutipi

Katrai būvei saimniecībā ir viena vai vairākas funkcijas ko tā pilda, būvei ir jābūt lietderīgai. Mūsu mērķis ir uzbūvēt vispiemērotāko būvi, kas atbilstu tās pielietojumam, kas atbilstu normatīvajām prasībām un galvenokārt lai būve atbilstu saimnieka vajadzībām un tā būtu ērti un ilgmūžīgi lietojama.

Angāri

Angārus parasti izmanto ne tikai kā tehnikas novietnes, remontboksus vai noliktavas. Nedaudz pielāgojot/pamainot konstruktīvo veidu angārs kļūst ērti pielietojams arī piemēram graudu uzglabāšanai kulšanas sezonā. Ņemot vērā Jūsu vēlamo pielietojumu, kopā izvēlēsimies piemērotākās angāra konstrukcijas, apšuvumu un pārējās tā detaļas.

Kūtis

Kūts ir ganāmpulka mājvieta. Dzīvnieku mītnei ir jābūt modernai, ES prasībām atbilstošai ēkai. Kūts tipu (siltā, aukstā, dziļā u.t.t. ...) nosaka dzīvnieku turēšanas paradumi saimniecībā, piemēram – piesietā vai nepiesietā tipa liellopu turēšana, ar vai bez pakaišiem, kā arī citi aspekti. Mēs labprāt palīdzēsim Jums izvēlēties piemērotāko kūts tipu jūsu ganāmpulkam, un uzbūvēsim vai pārbūvēsim to pēc labākajām būvniecības tradīcijām.

Kaltes

Būvējot kalti ir svarīgi izvēlēties pareizu ēkas novietojumu saimniecībā, ir jāņem vērā piebraucamie ceļi graudu transportam uz un no kalts ēkām, tāpat svarīgi ir kalti plānot lai tā būtu ērti izmantojama gan jūsu esošajai tehnikai, gan tādai tehnikai, kas varētu nākotnē to apkalpot. Kaltes būvniecībā uzmanība ir arī jāpievērš produkcijas apritei (ņemot vērā plānotos žavējamos vai uzglabājamos daudzumus), tādēļ piedāvājam uzstādīt ne tikai kaltes iekārtas (priekštīrītājs „vieglo daļiņu noņēmējs”, kurtuve, kalte...), bet arī graudu pārkraušanas vai uzglabāšanas torņus.

Kūtsmēslu krātuves

Kūtsmēslu krātuves galvenokārt iedalās trīs pamata tipos: Sauso kūtsmēslu krātuve – betonēts laukums ar sienām, vircas noteci un savācējtvertnēm. Šķidrus kūtsmēslus var uzglabāt gan Lagūnas tipa krātuvē, gan slēgtajās vai daļēji slēgtajās tipa šķidrmēslu tvertnēs. Mēs piedāvājam veikt jebkura tipa kūtsmēslu krātuvju būvniecību vai rekonstrukciju kā ari piedāvājam nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanu.

Dažādas būves

Mēs piedāvājam un varam uzbūvēt vai uzstādīt visas būves, kas nepieciešamas mūsdienīgas saimniecības iekārtošanai vai paplašināšanai – būvējam arī skābbarības novietnes, silosus, tehnikas remontboksus kā arī, nepieciešamības gadījumā, Saimnieka dzīvojamo māju, kurā rast mieru un atpūtu pēc garajām darba dienām saimniecībā.

Iekārtas

iekartas

Jebkurā modernā saimniecībā ir nepieciešamas kvalitatīvas, ērti lietojamas iekārtas. Iekārtu iegāde ir rūpīgi jāapsver, ne vienmēr tas dārgākais būs tas labākais variants. Ņemot vērā lauksaimniecības vispārējo situāciju Latvijā, mēs piedāvājam arī lietotas iekārtas, ievestas no citām ES valstīm. Mūsu lielākais sadarbības partneris lietotu iekārtu tirdzniecībā ir Dānija, bet iekārtas tiek piegādātas un uzstādītas arī no citām valstīm – piemēram Francija, Vācija, Zviedrija.

Mēs piegādājam un uzstādām gan jaunas gan lietotas iekārtas – sākot ar lopu atdalošajiem režģiem, aizgaldiem un dzirdnēm līdz pat piena slaukšanas zālēm, „robotiem”, kaltes aprīkojumu, silosiem un visu pārējo, kas nepieciešams saimniecībā. Iekārtas tiek izvēlētas atbilstoši saimniecības vajadzībām un saimnieka vēlmēm par pamatu ņemot ekonomiski izdevīgāko risinājumu.

Projektēšana

projektesana

Projektēšana

Lai veiktu būvdarbus saimniecībā, gandrīz jebkurai būvei ir nepieciešams tehniskais projekts. Tehniskā projekta izstrādes stadija ir ļoti svarīga. Pat sagatavojot Tehniskā projekta minimālo sastāvu, kas nepieciešams būvatļaujas saņemšanai, jau ir jābūt skaidri nospraustiem mērķiem un skaidri definētam rezultātam (būvatļauja nepieciešama iesniedzot pieteikumu lielākajai daļai no EU vai valsts atbalsta programmām). Projekta izstrādes laiks ir laiks, kad vīzija tiek pārvērsta precīzā būvniecības iecerē, kuras rezultātā arī taps jūsu izvēlētā būve. Mūsu arhitektu, konstruktoru un inženieru grupa ieteiks un izstrādās risinājumus, kas atbilst mūsdienu būvniecības tehnoloģijām, kā arī šie risinājumi būs ekonomiski pamatoti, un tie nepamatoti nesadārdzinās visas kopējās būvniecības izmaksas.

Betona piegāde

cementa piegade

Betona piegāde

Tehnikas nomai

Mobīlais betona mezgls. Betona piegāde, sagatavošana un izstrāde. Ātri, kvalitatīvi un par saprātīgu cenu veikim betona piegādi/izgatavošanu jūsu objektā ar mobīlo betona sagatavošanas mezglu TEREX MARINER 55. Piedāvājam izgatavot jebkuru betona marku no mūsu vai jūsu izejmateriāliem. TEREX MARINER 55 ir pašiekrāvēja mobīlais betona izgatavošanas mezgls, kurš darbu veic objektā tieši uz vietas, tādējādi samazinot betona transporta izmaksas no rūpnīcas līdz izstrādes vietai. Betona padeves augstums līdz 1.4m, attālums līdz 6m (bez papildaprīkojuma). Darba apjoms – vienā maisījumā tiek izgatavots līdz 5.5 m3 betona, darba ražīgums – vienu maisījumu sagatavo 20 minūtēs. Ņemot vērā betona izstādes tempus, izstrādes attālumu un citus faktorus – vidēji vienā maiņā tiek izstrādāts 50-60 m3.

Betonēšanas darbiem

Betona piegāde, sagatavošana un izstrāde. Ātri, kvalitatīvi un par saprātīgu cenu veiksim betonēšanas darbus ar betona piegādi/izgatavošanu jūsu objektā ar mobīlo betona sagatavošanas mezglu TEREX MARINER 55. Piedāvājam izgatavot jebkuru betona marku no mūsu vai jūsu izejmateriāliem. TEREX MARINER 55 ir pašiekrāvēja mobīlais betona izgatavošanas mezgls, kurš darbu veic objektā tieši uz vietas, tādējādi samazinot betona transporta izmaksas no rūpnīcas līdz izstrādes vietai. Betona padeves augstums līdz 1.4m, attālums līdz 6m (bez papildaprīkojuma). Darba apjoms – vienā maisījumā tiek izgatavots līdz 5.5 m3 betona, darba ražīgums – vienu maisījumu sagatavo 20 minūtēs. Ņemot vērā betona izstādes tempus, izstrādes attālumu un citus faktorus – vidēji vienā maiņā var izstrādāt līdz 50-60 m3.

Fondu piesaiste

fondi

Fondi

Atbilstoši stratēģijai “Eiropa 2020” un vispārējiem ES KLP (ES kopējās lauksaimniecības politikas) mērķiem var izdalīt trīs ilgtermiņa stratēģiskos mērķus ES lauku attīstības politikai 2014.–2020. g. periodā: • veicināt lauksaimniecības konkurētspēju; • nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un klimata pasākumu īstenošanu; • panākt lauku ekonomikas un kopienu līdzsvarotu teritoriālo attīstību, piemēram, radot un saglabājot darbvietas. Lielākā daļa lauksaimnieku ES ir tiesīgi saņemt tiešus ienākumu atbalsta maksājumus. Aptuveni trešdaļu piešķir apmaiņā pret ekoloģiskām lauksaimniecības metodēm (ilggadīgo zālāju saglabāšana, kultūru dažādošana u.tml.). Lauksaimnieki saņem arī līdzekļus, kuru apjoms atkarīgs no viņu rīcībā esošās zemes platības, — atkal ar nosacījumu, ka viņi izmanto apkārtējai videi nekaitīgas zemkopības metodes, ar kurām var saglabāt bioloģisko daudzveidību, augsnes un ūdens kvalitāti un samazināt emisijas. ES finansējums arī palīdz lauksaimniekiem apgūt jaunas metodes un modernizēt vai pārstrukturēt saimniecības. To piešķir arī plašākiem mērķiem, lai uzlabotu dzīvi laukos, radot darbvietas un sniedzot pamatpakalpojumus. Turklāt saskaņā ar lauku attīstību gados jauni lauksaimnieki var izmantot īpašu atbalstu uzņēmējdarbības sākšanai un saņemt lielākas atbalsta likmes par saviem ieguldījumiem uzņēmumā. Mūsu uzņēmums palīdzēs Jums izvēlēties atbilstošāko no programmām Jūsu ieceres realizācijai un sniegsim konsultācijas, palīdzēsim ar pieteikumu izstrādi un to iesniegšanu ES fondu apguvei.

Kontakti

SIA Leroko
Ēdoles iela 54A, Kuldīga, LV-3301
tālrunis: +371 22 32 65 67
e-pasts: leroko.info@gmail.com